Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla klienta

Informujemy że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest:

Lakiernia Elektrostatyczna Witex

Witold Widera

Jasnogórska 199
42-125 Kamyk Biała k/Częstochowy
tel./fax: 034 362 75 82
tel: 602 347 808
e-mail: biuro@witex.czest.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacja usługi i wystawienie faktury sprzedaży za wykonane usługi
3. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zarządzania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do wykonania usługi i wystawienia faktury sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi i wystawienie faktury sprzedaży.
5. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim (z wyjątkiem biura rachunkowego na podstawie umowy powierzenia). Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
6. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Dane osobowe będą przechowyw