Lakiernia Elektrostatyczna Witex

ul. Jasnogórska 199
42-125 Kamyk
Biała k/Częstochowy
tel./fax: 034 362 75 82
602 347 808
e-mail: biuro@witex.czest.pl